Altay Sigorta Sincan 858

Altay Sigorta fiziki olarak Sincan Eryaman Bat?kent Etimesgut ドyyolu Yenikent Fatih b闤gelerinde online olarak tm Trkiye 蓷p?nda sigorta poli蔒si kesmektedir. Altay Sigorta Sincan bir sigorta arac?l?k firmas?d?r.

  • ?hsan Altay
  • 03122705352
  • http://www.altaysigortasincan.com
  • Atatrk Mahallesi Lale Caddesi Melek Sokak Sincan Ankara

Firma Hakk覺nda

Profesyonel Hizmet

Altay Sigorta, alan?nda uzman kadrosuyla sigorta ve arac?l?k hizmetlerinde siz mü?terilerine en iyi hizmeti sunmaktad?r.

Tecrübeli Ekip

Her birisi kendi alan?nda uzman ekibimiz ile 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz.

En Uygun Fiyat Garantisi

Altay Sigorta, büyük acenta veritaban? sayesinde her sigorta hizmetinde size en uygun fiyat? sunmaktad?r.

   Firmam?z Tüm Türkiye saat s?n?rlamas? olmadan 7 / 24 sigorta poliçesi kesebilmektedir. Trafik sigortas? ,Deprem sigortas?,Konut sigortas?,Tamamlay?c? sagl?k sigortas? ,Kaska,Mini Kasko ,Yang?n Sigortas?,Dukkan Sigortas? ve daha bir sürü sigorta hizmetini 24 farkl? sigorta firmas?ndan an?nda fiyat alarak size en uygun fiyat? sunmaktad?r . 2020 y?l? itibari ile en ucuz trafik sigortam?z 449 TL olup  , tabi bu sizin kriterlerinize göre de?i?iklik gösterebilmektedir  Birkaç dakika içerisinde fiyat sorgusunu yap?p sizi ayr?nt?l? olarak bilgilendiren güler yüzlü her türlü sorunuzu itina ile cevapland?rmaya haz?r ekibimiz bir telefon kadar yak?n?n?zdad?r.

    Firma olarak daima sigorta sektörüne art? bir de?er katabilmek ve mü?terilerimize daha k?sa süre içerisinde sigorta poliçesi hizmeti verebilmek için teknolojinin tüm imkanlar?n? kullanmaktay?z

Kalite Politikam?z

- Tüm süreçlerde, mü?terinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak kar??layan bir anlay?? içinde güvenilir ve aranan firma olmay?,

- Maliyetleri dü?ürmek ve karl?l??? artt?rmak için teknolojik geli?meleri yak?ndan takip etmeyi ve uygulamay?,

- Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çal??anlar?n daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen ki?iler haline gelmeleri için ekip çal??mas?na önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

- Tüm çal??anlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,

- Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayal? bir i?birli?i içinde olmay?,

- Firmam?z?n ve Türkiye’nin ad?n? dünyaya daha çok duyurmak amac?na hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt d???na ta??mak,

- En uygun, en do?ru ve en ekonomik çözümleri en h?zl? biçimde üreterek daha sonra ortaya ç?kabilecek uygunsuzluklar?n önüne geçmeyi,

- Ba?lanan her projeyi zaman?nda,en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe s?n?rlar? içinde eksiksiz tamamlamay?,

- ?çinde bulundu?umuz topluma ve çevreye sayg?l?, örnek bir kurulu? olmay?, ve ?? hacmini sürekli geli?tirerek, ülke ekonomisine katk?da bulunmay?

REFERANSLAR

Altay Sigorta Sincan olarak, sigortac?l?k ve arac?l?k hizmetlerinde ba?ta Sincan ve Ankara olmak üzere birçok yerde kaliteli hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz sayesinde kurumsal ve önemli firmalar bizi tercih etmektedir. Siz de?erli mü?terilerimize sunabilece?imiz ve bizimle çal??an baz? firmalar a?a??daki gibidir:

- Aksu Turizm

- Kökçen Turizm

- Sefa Turizm

- Ali Fuat Kökçen Turizm

- Özvatan

- Alfa Galeri

- Oto Borsa Galeri

- HY Grup Otomotiv

- Bir Ya??z

- Bir Dünya

- Akar

- Yerliler Emlak

Altay Sigorta fiziki olarak Sincan Eryaman Bat?kent Etimesgut ドyyolu Yenikent Fatih b闤gelerinde online olarak tm Trkiye 蓷p?nda sigorta poli蔒si kesmektedir. Altay Sigorta Sincan bir sigorta arac?l?k firmas?d?r.


襤letiim Bilgileri

?hsan Altay

Atatrk Mahallesi Lale Caddesi Melek Sokak Sincan Ankara

03122705352

altaysigortasincan@hotmail.com

http://www.altaysigortasincan.com

Ziyaret癟i Say覺s覺: 857

15-07-2020