K÷ksallar Group ?irketleri 426

á2014 y?l?nda Bursa'da kurulu?u geršekle?tiren K÷ksallar Group ?irketleri, 2021y?l?nda kurumsal kimli?ini kazanarak b÷lgedeki yat?r?m ortakl??? faaliyetlerine ba?lam??t?r.

  • K÷ksallar Group
  • 4441411
  • https://www.koksallargroup.com.tr
  • Osmaniye Mahallesi Taksim Sokak No:21/a Gemlik Bursa

Firma Hakk─▒nda

Prensipli, dŘrŘst ve kaliteli Řretim anlay??? do?rultusunda Řlkenin gelece?ine katk? sa?layacak projelerin hayata geširilmesi, K÷ksallar Group ?irketlerinin misyonu išerisinde yer al?r. 2022 y?l? išerisinde 100 personele ula?may? hedefleyen K÷ksallar Group ?irketleri TŘrkiye'de Bursa, ?stanbul ve Bal?kesir'de, Yurtd???nda Azerbaycan Baku'de de yat?r?m ortakl??? faaliyetlerini gŘšlŘ finans yap?s? ile yŘrŘtmektedir.

?n?aat ve Emlak sekt÷rŘnŘn ÷nde gelen markalar?ndan bir tanesi olmay? hedefleyen her yapt??? i?i ayn? kalite ile hayata geširen Koksallar Group ?irketleri, gešmi?ten ald??? gŘš sayesinde gelece?e bakan yar?nlar in?a etme amac?ndad?r.á

?irketin vizyonunda yer alan bu yaz?, Koksallar Group ?irketlerinin kurulu? tarihi olan 2014 y?l?ndan beri ayn? amaš ile hareket etmesini sa?lam??t?r.

á2014 y?l?nda Bursa'da kurulu?u geršekle?tiren K÷ksallar Group ?irketleri, 2021y?l?nda kurumsal kimli?ini kazanarak b÷lgedeki yat?r?m ortakl??? faaliyetlerine ba?lam??t?r.


─░leti┼čim Bilgileri

K÷ksallar Group

Osmaniye Mahallesi Taksim Sokak No:21/a Gemlik Bursa

4441411

https://www.koksallargroup.com.tr

Ziyaret├ži Say─▒s─▒: 425

26-07-2021