Kentplaza Avm 491

Kentplaza Al??veri? ve Ya?am Merkezi, standartlar? ve katma de?eri yŘksek gayrimenkul projeleri geli?tirmek ve in?a etmek amac?yla kurulan DEHA Grubuĺnun ôilk perakende yat?r?m?ö olma ÷zelli?ini ta??yor.

  • KENTPLAZA AVM
  • 3325010100
  • http://www.konyakentplaza.com.tr/
  • Bedir Mah. Ataseven Cad. No:2 Selšuklu, 42100 Konya

Firma Hakk─▒nda

Projesi Deha Grup taraf?ndan haz?rlanan ve hayata geçirilen Kentplaza, 40.000 metrekare kiralanabilir alan? olmak üzere toplam 110.000 metrekare in?aat alan? ve 140 ma?azas?yla Konya’n?n en avantajl? konumuna sahiptir. Kas?m 2012’den beri aç?k ve kapal? alanlar?yla hizmet veren Kentplaza al??veri? merkezi bölgedeki birçok markan?n hizmet verdi?i tek al??veri? merkezidir.
Teras alanlar?, farkl? mimari yap?s?, bölgede sadece Kentplaza’da bulabilece?iniz ma?azalar?yla konforlu bir ya?am tarz? sunmaktad?r. Kentplaza her kat?nda farkl? desenlerin yer ald??? mimari kompozisyonuyla al??veri? ferahl???n? ya?at?rken ziyaretçilerin sa?l??? için ald??? önlemlerle de bölgedeki al??veri? al??kanl???na yön veriyor. May?s 2020 tarihi itibariyle Esas Gayrimenkul taraf?ndan yönetilmeye ba?lanan Kentplaza Al??veri? Merkezi 1.000 adet araç kapasiteli otopark?yla arac?n?z? kolayl?kla park etme imkan? sunarken, kap? giri?lerinde yer alan termal kameralarla ?s? ölçümü, ortak kullan?m alanlar?ndaki sosyal mesafe ayr?mlar?yla ziyaretçilerine güvenli bir ortam sunuyor.

Kentplaza Al??veri? ve Ya?am Merkezi, standartlar? ve katma de?eri yŘksek gayrimenkul projeleri geli?tirmek ve in?a etmek amac?yla kurulan DEHA Grubuĺnun ôilk perakende yat?r?m?ö olma ÷zelli?ini ta??yor.


─░leti┼čim Bilgileri

KENTPLAZA AVM

Bedir Mah. Ataseven Cad. No:2 Selšuklu, 42100 Konya

3325010100

bilgi@kentplaza.com.tr

http://www.konyakentplaza.com.tr/

Ziyaret├ži Say─▒s─▒: 490

28-11-2020