Sivas Avukat Mehmet Sezer Y?lmaz 644

Sivas Avukat Mehmet Sezer Y?lmaz müvekkillerine yüksek kalitede hukuki destek sa?layarak, i? dünyas?n?n ihtiyaçlar?na cevap verecek nitelikte avukatl?k hizmeti sunmaktad?r.

  • Av. Mehmet Sezer Y?lmaz
  • 05394301509
  • https://www.mehmetsezeryilmaz.av.tr
  • Sularba?? Mahallesi Afyon Sokak Sünbüller Apt Kat 2 No:4 Özitimat Emlak Üstü Merkez Sivas

Firma Hakkında

Hizmetler;

Tüketici Hukuku

Uluslararas? ??lemler ve Uyu?mazl?k Çözümü

Uluslaras? Ticaret Hukuku

Yabanc?lar ve Vatanda?l?k Hukuku

Güvenlik Hukuku

Arabuluculuk Hizmeti

Aile Hukuku

Bankac?l?k ve Finans

Bas?n ve Medya

Bili?im Hukuku

Birle?me ve Devralmalar

Ceza Hukuku

?dare Hukuku

Dava ve Uyu?mazl?k Çözümü

Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri

Enerji ve Madencilik Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Giri?im Sermayesi Yat?r?mlar?

?cra ve ?flas Hukuku

?dare ve Vergi Hukuku

?? ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ki?isel Verilerin Korunmas?

Özelle?tirme Hukuku

Rekabet Hukuku

Sa?l?k ve ?laç Hukuku

?irketler Hukuku

Sivas Avukat Mehmet Sezer Y?lmaz müvekkillerine yüksek kalitede hukuki destek sa?layarak, i? dünyas?n?n ihtiyaçlar?na cevap verecek nitelikte avukatl?k hizmeti sunmaktad?r.


İletişim Bilgileri

Av. Mehmet Sezer Y?lmaz

Sularba?? Mahallesi Afyon Sokak Sünbüller Apt Kat 2 No:4 Özitimat Emlak Üstü Merkez Sivas

05394301509

info@mehmetsezeryilmaz.com

https://www.mehmetsezeryilmaz.av.tr

Ziyaretçi Sayısı: 643

24-07-2020